Wywierzyska w Tatrach Polskich

Przejdź do treści

Wywierzyska w Tatrach Polskich

Przewodnik Tatrzański - wycieczki w Tatry - Przewodnik Zakopane
Opublikowane według Michał Jarząbek-Giewont w Tatry · 29 Luty 2016
Będąc w Tatrach, możemy natrafić na tzw. wywierzyska, są to duże, bardzo wydajne źródła krasowe. Pojawiają się w miejscach, gdzie krążąca w szczelinach i pustkach krasowych woda napotyka przeszkodę w postaci nieprzepuszczalnych skał i w ten sposób pod ciśnieniem wydostaje się na powierzchnię. Nazwa wywierzysko pochodzi od góralskiego określenia "wywierającej" spod ziemi wody.

Lodowe Źródło

Znajduje się w Dolinie Kościeliskiej, na wysokości Bramy Kraszewskiego ok. 50 m od mostku na drodze do jaskini Mroźnej. Jest jednym z najpiękniejszych wywierzysk tatrzańskich. Wypływa po ciśnieniem z wapiennego rumoszu skalnego na wysokości ok. 974 m. n.p.m., tworząc nieduże rozlewisko, z którego woda odpływa trzema wyraźnymi strugami. Wywierzysko Lodowe odwadnia m.in. masyw Organów i pobliski masyw Czerwonych Wierchów. Średni wypływa z Lodowego Źródła to ok. 600l/s, a największy w czasie powodzi nawet 8-10 000 l/s. Dzięki barwieniom wody wykonanym w latach 60/70 XX wieku, wykazano połączenia wywierzyska z jaskiniami Czarną, Śnieżną, Miętusią, Kozią.

Czas przepływu wody od zabarwienia aż do wypływu w źródle sięga od kilku godzin do nawet kilka dni, uzależnione jest to od pory roku i wielkości opadów. Wypływająca woda z wywierzyska jest bardzo czysta, jej temperatura wynosi bez względu na porę roku ok. 4,0-4,5 °C.  W pobliżu wypływu wody ustawiona jest platforma widokowa  z ławkami. W XX wieku gdy na Starych Kościeliskach istniał zakład hutniczy, wody wypływające z Lodowego Źródła używano do napędzania machin kuźniczych na polanie.

Wywierzysko Chochołowskie

Wypłwa  ok. 30 m na południe od skały Kmietowicza w Dolinie Chochołowskiej na wysokości ok. 988 m n.p.m. Wypływa u podnóża stromych, zalesionych zboczy zbudowanych z wapieni i dolomitów  Wywierzysko zwane również Chochołowskim Źródłem ma kształt niewielkiego stawku z charakterystycznym lejkowatym zagłębieniem ok. 1,6 m głębokości.

Wykorzystywane dawniej było przede wszystkim do pojenia bydła. Stawek był kiedyś głębszy, lecz górale wrzucali do niego głazy i kłody, by uniemożliwić topienie swojego inwentarza. Z dna pod ciśnieniem wydobywa się woda uchodząca do Potoku Chochołowskiego dwiema strugami. Średnio z wywierzyska wypływa ok.400 l/s a średnia temperatura to ok. 4,5-5,0 °C .

Wywierzysko Olczyskie
Wypływa w Dolinie Olczyskiej, na wschodnim skraju Polany Olczyskiej u podnóży Skupniów Upłazu. Jest to jedno z najobfitszych krasowych wywierzysk w Tatrach Polskich. Wytryska ono na wysokości ok.1070 m n.p.m.  Eksperyment barwienia wody w latach 60 i 80 udowodnił, że wywierzysko odwadnia  min. Dolinę Pańszczycy, jego średnia wydajność to ok. 500 l/s a temperatura wody ok.4,5°C. Czas przepływu wody podziemnymi systemami dochodzi nawet do ok.40 godzin. Jesienią w 1999 r. rejon źródła został zniszczony przez nieznanych sprawców. Obecnie w centralnej części wypływu wybudowana jest specjalna platforma widokowa.

Powyżej zostały przedstawione wywierzyska, które są udostępnione turystycznie. Z niedostępnych a równie dużych i ciekawych wywierzysk w Tatrach Polskich należy wymienić Wywierzysko Goryczkowe oraz Wywierzysko Bystrej.

Wywierzysko w dolinie Kościeliskiej
Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0
Wróć do spisu treści