Ważniejsze doliny w Tatrach Polskich

Przejdź do treści

Ważniejsze doliny w Tatrach Polskich

Przewodnik Tatrzański - wycieczki w Tatry - Przewodnik Zakopane
Opublikowane według MJG w Tatry · 2 Styczeń 2020
Dolina Chochołowska

polana chocholowska
Duża dolina walna, czyli sięgająca pod główny grzbiet Tatr, największa z dolin Polskich Tatr Zachodnich.
Otaczają ją szczyty tj.: Kominiarski Wierch, Ornak, Starorobociański Wierch, Kończysty Wierch, Jarząbczy Wierch, Łopata, Wołowiec, Rakoń, Grześ, Bobrowiec, Furkaska. Dolina Chochołowska w swojej górnej części dzieli się na trzy duże doliny: Wyżna Chochołowska, Jarząbcza i Dolina Starorobociańska. Dnem doliny płynie Chochołowski Potok, od Siwej Polany nazywany Siwą Wodą.

Dolina Chochołowska w dolnych i środkowych partiach jest porośnięta lasami, wśród których z rzadka widnieją białe wapienne turnie, w górnej części podchodzi pod kopulaste wierchy głównego grzbietu Tatr.

Nieopodal Wyżniej Chochołowskiej Bramy znajduje się strażniczówka TPN, a na Polanie Chochołowskiej schronisko turystyczne PTTK oraz szereg zabytkowych szałasów.
Polana Chochołowska jest największą z hal tatrzańskich, prowadzony jest tutaj wypas owiec, a na wiosnę masowo kwitną krokusy. W dolnej części doliny leży polana Huciska ok. 980 m, której nazwa pochodzi od huty, która tu niegdyś istniała i przetapiano w niej rudę wydobywana w tych okolicach.


Dolina Kościeliska
Polana Pisana
Najbardziej znana dolina polskich Tatr zachodnich. Ta duża dolina walna o długości 8 km jest jedną z najpiękniejszych i najciekawszych krajobrazowo dolin tatrzańskich. Z początku ściśnięta pomiędzy reglami, rozgałęzia się wachlarzowo w górnych partiach na kilka ramion bocznych, nad którymi wznoszą się wierchy Tatr zachodnich.

Począwszy od zachodu, otaczają ją: Kościeliskie Kopki, Kominiarski Wierch, Ornak, Błyszcz, Kamienista, Smreczyński Wierch, Tomanowy Wierch Polski, Ciemniak, Krzesanica, Małołączniak. Dolina Kościeliską płynie Kościeliski Potok, który w dolnej jej części przybiera nazwę Kirowej Wody. W dolinie znajduje się urokliwy Smreczyński Staw oraz niedostępne turystycznie maleńkie Siwe Stawki.

Dolina Kościeliska posiada szereg bocznych rozgałęzień, do najpiękniejszych zaliczany jest malowniczy Wąwóz Kraków a do ważniejszych Dolina Miętusia, Dolina Tomanowa oraz Pyszniańska. Na Małej Polance Ornaczańskiej znajduje się drewniany budynek schroniska zwanego popularnie Ornak.
Swój niezwykły urok zawdzięcza Dolina Kościeliska przepięknym formą krajobrazowym oraz osobliwym właściwościom terenom wapiennym, do których zaliczają się jaskinie, wywierzyska oraz wspaniałych kształtów turnie.


Dolina Małej Łąki

Polana Małołącka
Najmniejsza walna dolina po polskiej stronie Tatr i jedyna całkowicie wyżłobiona w skałach osadowych. Rozpoczyna się u stóp Kondrackiej Kopy i Małołączniaka a kończy się przy drodze jezdnej z Zakopanego do Doliny Kościeliskiej obok Gronika. Przez dolinę przepływa Małołącki Potok, by poniżej wylotu połączyć się z Butorowym Potokiem i odtąd płynąć już jako Cicha Woda.

Dolina w dolnej części lesista, w górnej obfituje w ciekawe widoki. Położona w środkowej części doliny słoneczna Wielka Polana Małołącka, rozpościera się z niej ciekawy widok na Giewont, Mały Giewont, Małołąckie Mnichy oraz Wielką Turnię.
Dawniej rozległa polana była miejscem wypasu owiec i krów, stało tutaj wiele szałasów i szop pasterskich.


Dolina Strążyska

polana Strążyska
Jest to niezwykle malownicza dolinka reglowa w Tatrach w pobliżu Zakopanego. Ciągnie się na długości ok. 3 km, jej wylot znajduje się prawie przy końcu ulicy Strążyskiej, a podchodzi swoimi górnymi partiami pod pionowe ściany Giewontu, który wznosi się ponad nią na wysokości ok. 600 m. Otoczenie doliny od wschodu tworzą lesisty grzbiet Grześkówek, Sarnia Skała i Suchu Wierch od zachodu Samkowa Czuba, Łysanki i Grzybowiec.

Na niedużej polanie Strążyskiej stoją zabytkowe szałasy. Jeden z nich został przerobiony na bufet, w którym można zakupić drobne przekąski oraz napoje. Powyżej polany Dolina Strążyska dzieli się na dwa ramiona, z których zachodnie nazywane Małą Dolinką podchodzi do samych stóp Giewontu. Nieopodal wylotu Doliny Strążyskiej znajduje się leśniczówka TPN.


Dolina Bystrej

polana Kalatówki
Duża dolina tatrzańska, powyżej Kuźnic rozgałęziona na szereg bocznych dolin tj. Dolinę Jaworzynki, Dolinę Kondratową, Dolinę Kasprową, Dolinę Goryczkową. Z nich największe znaczenie turystyczne mają Dolina Jaworzynka licznie odwiedzana przez turystów (prowadzi tędy szlak na Halę Gąsienicową) oraz Dolina Kondratowa będącą celem wycieczek, prowadzi przez nią znakowany szlak na Giewont. Przez Dolinę Goryczkową prowadzi popularna nartostrada z Kasprowego Wierchu.

W dolinie płynie potok Bystra, którego strumień wypływa niedaleko Kalatówek w formie wywierzyska. Dalej płynie przez Dolne Bystrej, a potem przez Zakopane, ulic Chałubińskiego i Sienkiewicza, by na Kamieńcu połączyć się z Cichą Wodą, tworząc potok o nazwie Zakopianka.

Na zachodnich zboczach Doliny Bystrej leży jedna z najpiękniejszych polan tatrzańskich Kalatówki, w lecie odbywa się tzw. „kulturowy wypas owiec” pod ścisłą ochroną Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Kalatówkach stoi duży murowany hotel górski, a dalej na Hali Kondratowej niewielkie drewniane schronisko. Ważniejsze szczyty w otoczeniu doliny to: Krokiew, Giewont, Kopa Kondracka, Suche Czuby, Goryczkowa Czuba, Pośredni Goryczkowy Wierch, Kasprowy Wierch, Kopa Magury. Wylot doliny znajduje się pomiędzy Nosalem a Krokwią.


Dolina Olczyska

Polana Olczyska
Nieduża dolina wysunięta najdalej na wschód spośród bliskich zakopiańskich dolin reglowych. Swój wylot mająca w zakopiańskiej Jaszczurówce, dzielnicy zakopanego słynącej niegdyś z mających tutaj swoje miejsce basenów cieplicowych. Obecnie znajduje się tutaj Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów.

Dolina Olczyska z początku wciśnięta pomiędzy stoki Małego Kopieńca i Nosal w dalszej części znacznie się rozszerza. Przez dolinę płynie potok o tej samej nawie, który swoje początki ma w Olczyskim Wywierzysku. To duże, krasowe źródło, tryska nieopodal szałasów pasterskich na Hali Olczyskiej.


Dolina Suchej Wody

na hali Gąsienicowej
Jest walną doliną, oddzielającą po północnej stronie głównego grzbietu Tatry Wysokie od Tatr Zachodnich. Górnymi odgałęzieniami Suchej Wody są doliny: Gąsienicowa i Pańszczycy.
Doliną Suchej Wody płynie potok zwany Suchą Woda Gąsienicową, wypływa z Zielonego Stawu Gąsienicowego, by po przebyciu całej doliny już poza granicami TPN, we wsi Małe Ciche, złączyć się z Filipczańskim Potokiem i od tego miejsca nosi nazwę Cichowiańskiego Potoku, który z kolei jest dopływem Porońca.

Dolina Gąsienicowa, będąca górną częścią doliny Suchej Wody, jest rozdzielona grzbietami Małego Kościelca i Kościelca na dwie części: Dolinę Czarną Gąsienicową i Zielona Gąsienicową. W zachodniej dolinie Zielonej Gąsienicowej znajduje się większość Stawów Gąsienicowych ze wspomnianym już Zielonym natomiast we wschodniej Czarnej Gąsienicowej leży największy w całej dolinie Czarny Staw Gąsienicowy.

W dolnej części doliny Suchej Wody leży Hala Gąsienicowa, jeden z najpiękniejszych zakątków Tatr Polskich. Na Hali Gąsienicowej stoją: leśniczówka TPN, stacja IMGiW, Betlejemka, dwa szałasy pasterskie oraz schronisko Murowaniec. Hala Gąsienicowa stanowi sama w sobie cel pięknej, niezbyt odległej od Zakopanego wycieczki.
Drugą odnogą jest Dolina Pańszczycy, usytuowana po wschodniej stronie Doliny Suchej Wody. W Dolinie Pańszczycy znajduje się Czerwony Staw, obok którego przebiega znakowany szlak na Krzyżne. Nazwa Doliny Pańszczycy, jak i Gąsienicowej pochodzi od nazwisk ich dawnych właścicieli. Ważniejsze szczyty w dolinie Suchej Wody to: Kasprowy Wierch, Świnica, Kościelec, Żółta Turnia, Kozi Wierch, Granaty, Koszysta.


Dolina Pięciu Stawów Polskich

Przedni Staw
Jest górną częścią Doliny Roztoki, będącą odgałęzieniem Doliny Białki. Dolina ma długość ok. 4 km i otoczona jest granią składającą się ze szczytów tj.: Opalony Wierch, Miedziane, Szpiglasowy Wierch, Gładki Wierch, Walentkowy Wierch, Świnica, Zamarła Turnia, Kozi Wierch.

Urok swój zawdzięcza Dolina Pięciu Stawów głównie jeziorom górskim, które możemy tutaj podziwiać. W dolinie jak nazwa wskazuje, znajdują się stawy o łącznej powierzchni 61,25 ha. W dolinie leżą: Staw Przedni, Mały Staw, Wielki Staw, Czarny Staw i Zadni oraz parę okresowych.

Najniżej położonym, najgłębszym i największym jest Wielki Staw, w którym zbierają się wody ze wszystkich stawów, by następnie już jako potok, ścianami stawiarskimi Doliny Pięciu Stawów Polskich, spaść do górnej części Doliny Roztoki. Poniżej odpływu z Wielkiego Stawu znajduje się największy w Tatrach polskich wodospad Siklawa. Spada on dwoma strugami po płytowych, bardzo stromych skałach na długości ok. 70 m.
W dolinie Pięciu Stawów Polskich nieopodal Przedniego Stawu stoi schronisko turystyczne, w dolinie znajdują się jeszcze strażniczówka TPN oraz zabytkowy kamienny szałas, zlokalizowany w górnej części doliny, na wysokości blisko 1780 m.


Dolina Rybiego Potoku
Rybi Staw
Jest odgałęzieniem walnej Doliny Białki i biegnie w górę wzdłuż Rybiego Potoku od Wanty 1165 m do Morskiego Oka, a następnie aż do Czarnego Stawu pod Rysami.
Dolinę Rybiego Potoku otaczają szczyty: Opalony, Opalony Wierch, Miedziane, Szpiglasowy, Cubryna, Mięguszowieckie Szczyty, Wołowy Grzbiet, Rysy, Niżnie Rysy, Żabie i grań Siedmiu Granatów.

Niewątpliwie największą atrakcją zlokalizowaną w górnej części Doliny Rybiego Potoku jest jezioro górskie Morskie Oko. Jest pierwszym co do wielkości jeziorem w Tatrach a piątym co do głębokości. W jego wodach żyją pstrągi, stąd dawniej nazywane było Rybim Stawem.

Znad Morskiego Oka można zobaczyć najwyższy szczyt Polski — Rysy, widoczny z tego miejsca szczyt wygląda bardzo niepozornie. Na morenie zamykającej jezioro stoi stylowe drewniane schronisko, a nieco poniżej budynek starego schroniska. Morskie Oko połączone jest z Zakopanem asfaltową drogą jezdna, którą można dojechać tylko do Palenicy Białczańskiej.Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0
Wróć do spisu treści